โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

เน้นคุณธรรม ย้ำคุณภาพ ก้าวทันโลก

 • เมษายน 2018
  พฤ อา
  « มิ.ย.    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชการสิชล

โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล  ได้ก่อตั้งตามแนวความคิดริเริ่มของอาจารย์วิเชียร  บริบูรณ์  ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสาทธรรมวิภัช  ได้ยื่นขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาโรงเรียนเอกชนในขณะนั้น  ได้รับการอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แผนกพาณิชยกรรม  จำนวน  1  ห้องเรียน  ตั้งแต่

 • ปีการศึกษา  2521  เดิมชื่อว่า  “ธรรมวิภัชพณิชยการ”  ได้ใช้อาคารเรียนร่วมกับโรงเรียนประสาทธรรมวิภัช(สายสามัญ)เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ในขณะนั้น อาจารย์วิเชียร  บริบูรณ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลใน การจัดการศึกษาให้โอกาสเยาวชนที่ด้อยโอกาส  ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่น 
 • ต่อมาในปีการศึกษา  2523  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสิชลพณิชยการ”
 • ปีการศึกษา  2530  ได้ขยายเปิดสอนแผนกช่างเทคนิคสถาปัตย์  จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนสิชล พณิชยการและเทคนิค” 
 •  ต่อมาในปีการศึกษา  2532  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  อาคารเรียนไม่เพียงพอจึงขอย้ายไปใช้อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ  บริเวณวัดแจ้ง  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครศรีธรรมราช” 
 • ในปีการศึกษา 2537  ได้ย้ายสถานที่ไปตั้ง ณ อาคารคอนกรีตชั้นเดียว  จำนวน 2  หลัง  8 ห้องเรียน  มาอยู่ที่เลขที่  23/2  หมู่ที่  1  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเนื้อที่จำนวน 6 ไร่เศษ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสิชลพณิชยการ”
 • ปีการศึกษา  2541  ได้ขยายหลักสูตรเพิ่มโดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีการศึกษา  2546  ได้เปิดขยายหลักสูตรการสอนเพิ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล”
 • ปีการศึกษา  2549  ได้เปิดขยายหลักสูตรการสอนเพิ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชา   การโรงแรม  และสาขาวิชาการท่องเที่ยว  โดยมี  นายประชากร  บริบูรณ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  และครูใหญ่
 • และในปีการศึกษา 2550 นี้ได้เปิดขยายหลักสูตรการสอนเพิ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มอีก 1 สาขา
Advertisements
 
%d bloggers like this: